درد دلهای معمارانه

سومین همایش آموزش معماری، دیروز مورخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار گردید. آنچه در پی می آید، سر فصل سخنرانی ها ونگاهی مختصر به موضوعات مطروحه است.


تضمین کیفیت در آموزش معماری- دکتر عباس بازرگان

 1. منظور از تضمین کیفیت در آموزش معماری
 2. ضرورت تضمین کیفیت در آموزش معماری
 3. تجربه های بین المللی وملی در ارزیابی کیفیت آموزش معماری
 4. االگوی مناسب برای ارزیابی معماری
 5. چالش ها وچشم اندازها در آموزش معماری

در این بحث، از سازمان NAAB اتحادیه بین المللی معماران که تحت نظر منشور یونسکو UIA فعالیت می کند، سخن گفته شد وپیشنهاد تاسیس شبکه کیفیت آموزش معماری ایران مطرح گردید.

 


روش استاد شاگردی از نگاهی دیگر- دکتر حمید ندیمی

 1. نگاهی به محتوای فرهنگی تاریخی
 2. دید روانشناسی آموزشی تربیتی
 3. اهمیت روش استاد شاگردی
 4. محاسن روش استاد شاگردی
 5. مفاهیم ونظریه های پایه (نظریه رشد اجتماعی-منطقه رشد تقریبی)
 6. وجوه روش استاد شاگردی

سرمشق شدن

راهنمایی/ راهبری

حمایت ومراقبت

ابراز وبیان

تامل وبازاندیشی

استقلال/ خودیابی

 1. ساختارشناختی روش- استاد شاگردی وحلقه های مفقوده
 2. پیوند دو نگاه (محبت استاد/ارادت شاگرد)

 


آموزش معماری: دامنه وتاثیر- دکتر عباسعلی ایزدی

 


نسبت مکتب اسلامی با مبانی نظری وایده های فضایی در طراحی معماری- دکتر عبدالحمید نقره کار

 1. تعریف کلی واجمالی از معماری
 2. موضوع شناختی طولی در مباحث معماری: نسبیت مطلق اثر با تکامل انسانی
 3. بررسی تطبیقی مکتب های معماری از بعد شناخت
 4. چهار ساحت انفسی انسان وقوا وخواص آن از دید حضرت علی
 5. رابطه مکاتب فکری واعتقادی در خلق آثار هنری
 6. اصول متفاوت در گزاره های نظری، عملی وآثار هنری
 7. روش تحقیق در گرایش های معماری

26 سرفصل این مقاله در همین قسمت به دلیل کمبود وقت نیمه تمام ماند

 


وجه پنهان آموزش معماری-دکتر عیسی حجت وخانم مهندس آزاده آقالطیفی

 • وجه آشکار

پیروی از سلیقه ها وگرایش های جهانی

اعمال سلیقه شخصی

پیروی از خواست وسلیقه کارفرما

 • علل نزول کیفیت معماری
 • بررسی معماری وشهرسازی در آموزش معماری
 • دسته بندی اطلاعات در آموزش پیش از دانشگاه

دانش افزایی

پرسش افزایی

بینش افزایی

زمینه سازی

سلیقه

صفحه آرایی وهویت شخصی

 • سنجش میزان وچگونگی دانایی مخاطبان از معماری...خلاء آموزش در کتب درسی
 • نتایج حاصل از پیمایش
 • آموزش مخاطب، تاکید پذیرش معماری خوب، سلیقه خوب و... به دانش آموزان

 


آموزش معماری، تجربه کارگاه طرح معماری5، معماری مجموعه های مسکونی- دکتر علی غفاری وخانم مهندس مرجان نعمتی مهر

 1. اهداف، اصول وسیاست ها
 2. محتوا
 • مبانی نظری
 • شناخت ومطالعات
 • اسکیس ها وپروژه های کوتاه مدت

مقیاس خرد:طراحی الگوهای واحدهای مسکونی

مقیاس کلان: بررسی سیما ومنظر شهری

مقیاس میانی: طراحی واحد همسایگی

 • طرح اصلی کارگاه
 1. روش وفرایند آموزش

 


ضرورت ها وچارچوب های آموزش روش تحقیق در رشته معماری- دکتر علیرضا عینی فر

 • طرح موضوع وسوال
 • ضرورت ها وزمینه های تحقیق
 • عوامل زمینه ساز پژوهش در معماری

تحولات آموزش معماری

تنوع حوزه های مرتبط با معماری

پیوند تحقیق وطراحی

 • تعاریف روش تحقیق
 • تجربه آموزش در ایران
 • نتیجه وکاربرد

 


بررسی وضعیت حرفه ای فارغ التحصیلان معماری- خانم دکتر ساناز لیتکوهی وهمکاران

 • روش های گزینش متقاضیان کار
 • فاکتورهای جذب نیروی کار در شرکت ها (ظاهر مناسب/همکاری/اعتماد به نفس/ آشنایی با زبان/ تحصیلات آکادمیک/ روابط عمومی قوی/ تسلط بر نرم افزار/دست قوی)
 • مقایسه فارغ التحصیلان قدیمی وجدید
 • مقایسه فارغ التحصیلان دانشگاههای مختلف

دانشگاه تهران............................. هنری

دانشگاه علم وصنعت.................... فنی

دانشگاه شهید بهشتی................. مبانی نظری

دانشگاه آزاد اسلامی.................... هنری

 • عوامل افزایش توانایی های فارغ التحصیلان

کار در دوران تحصیل

برگزاری دوره های کارآموزی

سیستم آتلیه ای

تخصصی شدن دانشگاه ها

زیاد کردن دروس عملی وکارگاهها

 • سهم دانشگاه وشرکت مشاوره در آموزش حرفه ای
 • نتیجه گیری (به استناد پرسش نامه ها)/اولویت های جذب نیروی کار

به واسطه آشنایی

سابقه کار در دوران تحصیل

توانایی های حرفه ای (کامپیوتری ودستی)

ویژگی های شخصیتی

 


مسائل طراحی وراهبردهای آموزشی در حل آنها- دکتر حمیدرضا انصاری

 


طراحی با دست آزاد یا رایانه در طراحی معماری- خانم مهندس افرا غریب پور

 1. مقدمه (طرح مساله، ضرورت موضوع/ هدف تحقیق)
 2. ترسیم

چیستی ترسیم:فرآیند ترسیم گاه مهمتر از نتیجه کار است

چرخه ترسیم

انواع ترسیم

ترسیم هنری: پاسخگو وبیان کننده

ترسیم فنی: توصیفی ودستورالعمل دهنده

ترسیم طراحی: زاینده، ارزیابی کننده ورشد دهنده

 1. ترسیم با دست در طراحی معماری

فرآیند طراحی معماری: دریافت اولیه/تدارک/نهفتگی/روشنگری/نفی واثبات

 1. ترسیم با رایانه در طراحی معماری

اساس وبنیان ترسیم با رایانه

چرخه ترسیم با رایانه

انواع نرم افزارهای رایانه ای

انواع ترسیم با رایانه

کاربرد ترسیم با رایانه

 1. مقایسه ترسیم با دست ورایانه

کاربرد ترسیم با دست ورایانه در طراحی معماری

ثبت اطلاعات

تحلیل داده ها

طراحی

 1. نتیجه گیری

از ترسیم با دست نمی توان گریز کرد.

رایانه تنها یک ابزار است وهرگز جایگزین نیست.

 


آموزش طراحی وبررسی آزمون های مطرح پس از دوره کارشناسی- دکتر سید امیر سعید محمودی

 • جمع بندی نتایج اهداف در حوزه طراحی(ترکیب/اسکیس/روستا/طراحی معماری)
 • بررسی آزمون های مطرح در سال 1387

آزمون کارشناسی ارشد: طراحی سالن چند منظوره تختی

آزمون دکترا:اسکیس طراحی: خانه معمار/آزمون تحلیلی:تحلیل برج میلاد

آزمون نظام مهندس

 • مقایسه اهداف دروس حوزه طراحی با اهداف آزمون های طراحی
 • نتایج بررسی آزمون ها

ضرورت توجه به دروس فنی در دروس طراحی

ضرورت توجه بیش تر به تمرینات بیان معماری

ضرورت توجه بیش تر به سیر از سوال به جواب

 
در حاشیه همایش..............................

 • ساعت 9صبح در زمان آغاز برنامه نیمی از صندلی های تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا خالی است. رفته رفته سالن از حضور دانشجویان واساتید پر می شود. بعد از ظهر، در حالیکه حدود 3 ساعت به اتمام برنامه مانده ، بار دیگر از تعداد حاضرین کاسته می شود.
 • دکتر محمودی با بردن نام مرحوم آیت الله زاده شیرازی ومرحوم گلیجانی مقدم، یاد وخاطره این بزرگان را زنده می دارد وبرای چند لحظه سکوت کرده وحضار را به خواندن فاتحه دعوت می کند.
 • دکتر ندیمی از حضار می خواهد که جو سالن را از حالت رسمی خارج کنند، و ترجیح حضور در فضای آتلیه، به حضور در سالن را عنوان می کنند.
 • چند تن از سخنرانان به نور سالن معترض هستند.
 • ناهماهنگی در پشتیبانی برنامه کاملا مشهود است. به طور مثال عدم تنظیم پرزانته اساتید، که چند بار نیاز به تعویض لپ تاپ را در طول برنامه باعث می شود.
 • پرزانته دکتر نقره کار مشتمل بر 26 اسلاید بود، که به دلیل کمبود وقت تنها 7 اسلاید نمایش داده شد!
 • دکتر عینی فر با سخن گفتن از تکثر دانشکده های معماری در سطح کشور، از دانشگاهی نام بردند که گفتند تاکنون اسمش را هم نشنیده بودند!
 • در ساعت 3:45 با آغاز صحبت های دکتر محمودی، برق تالار قطع می شود، وحضار با نور موبایل هایشان وچراغ قوه مسئول سالن، تالار را به قصد پذیرایی ترک می کنند!
 • با شروع میزگرد در حالیکه افراد در سالن منتظر هستند، مسئولان برگزاری آغاز به چیدن میزها وصندلی های اساتید می کنند. با حضور یافتن اساتید در روی صحنه، آقایان سخنران در صندلی های خود جای می گیرند، در حالیکه اساتید خانم ایستاده اند. به هر تقدیر با نشستن سه استاد خانم بر روی دو صندلی جلسه جمع بندی آغاز می شود.

 

نوشته شده توسط متین باستان فرد در ساعت ۱۵:۳۶ بعد از ظهر | لینک  |